Dansk Skaldyrcenter
ADRESSE
Øroddevej 80
7900 Nykøbing M
Tlf : 96 69 02 83

Dansk Skaldyrcenter

Dansk Skaldyrcenter skal fremme bæredygtigt opdræt, fiskeri og industriel forarbejdning af skaldyr. Dette skal ske ved at udnytte kystvandets naturlige ressourcer af planter og dyr, således at udviklingen af skaldyrerhvervet er til gavn for erhvervslivet, befolkningen og miljøet.

Det sker: Dansk Skaldyrcenter